Web Content Display Web Content Display

Sök

Via sökfunktionen kan du söka efter alla medier i katalogen. Om du till exempel skriver in sökorden harry potter får du träff på alla titlar som innehåller båda dessa ord, oavsett om det är filmer, böcker, ljudböcker, e-böcker, tv-spel osv. 

Om det eller de sökord du skriver i sökfältet inte ger någon träff utvidgas sökningen automatiskt till varianter av din stavning.

Sök

 1. Skriv in det eller de ord du vill söka på. Om du skriver in flera ord räcker det med mellanslag emellan. Du behöver inte göra skillnad på stora och små bokstäver (utom när du söker på hyllsignum och klassifikation).  
 2. Om det finns en listruta eller motsvarande med alternativen Katalog eller Artiklar.
 3. Klicka på Sök. (Se Träfflista för katalogsökning or Träfflista för artiklar.)

Om du vill göra en mer specifik sökning kan du använda dig av prefix. Här visas exempel på vilka som kan användas och på vilket sätt: 

 • author:larsson author: används när du vill söka efter en särskild upphovsperson som heter Larsson
   
 • author:"austen, jane" används när du vill specificera  både för- och efternamn på upphovspersonen
   
 • title:potter title: används  när du vill specificera din sökning på ett visst ord i titeln.
  Om du vill skriva den exakta titeln ska du skriva den inom citationstecken.
  Exempel: title:"harry potter och dödsrelikerna"
 • title:(pride prejudice) används när du söker efter titlar som ska innehålla flera ord. Håll samman orden inom parenteser.

Fler sökprefix:

 • category:  fack- eller skönlitteratur - nonfictioncategory respektive fictioncategory
 • classificationCode: klassifikationssignatur. Gör skillnad på gemener och versaler. 
 • language: ange de första tre tecknen i det engelska ordet för  språket, t ex language:swe
 • mediaClass: används för att söka efter medietyp. Se lista för medietyper nedan.
 • number: ISBN, ISSN, volym
 • publicationYear:utgivningsår. Kan även användas för intervall,  t ex publication Year: [2010 TO 2013]
 • publisher: förlag
 • resourceType:  resurstyp, antingen physical eller electronical
 • subject: ämnesord
 • targetAudience: målgrupp - vuxna eller barn och ungdomar. a (adult) eller j (juvenile)

Specialtecken

Det fungerar att söka både med och utan specialtecken. Om du till exempel vill söka efter namnet Brontë, går det lika bra att söka efter namnet skrivet Bronte.

If you search for a word with a non-printable ascii character in it, and this word is not in the index, the fuzzy analysis will remove the non-printable ascii character before the fuzzy search is performed. Thus, there is no mapping of the non-printable ascii character.

Web Content Display Web Content Display


Copyright Axiell Group 2009-2013
Legal notices